S:A HELENA KYRKA

Invändig ombyggnad för bättre tillgänglighet i kyrkan samt ny, specialritad inredning